Algemene Voorwaarden voor gebruikers van ViralHaki.nl

Alle informatie die ViralHaki.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren heb je een Facebook account of een werkend e-mailadres nodig. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de VirlHaki.nl.

VirlHaki.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op VirlHaki.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De bezoeker wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

VirlHaki.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor bezoekers van ViralHaki.nl
1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van VirlHaki.nl.

2. Correspondentie
Alle correspondentie gaat via email.

3. Nieuwsbrief
Na het inschrijven voor de nieuwsbrief ontvangt de eigenaar van het e-mailadres een wekelijkse update met nieuwe berichten. De eigenaar van het e-mailadres kan zich ten allen tijde uitschrijven via de link die onderin de nieuwsbrief staat.

4. Wijziging Algemene Voorwaarden
VirlHaki.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de bezoeker rechtstreeks in kennis te stellen. De wijziging op de website van VirlHaki.nl is daarvoor afdoende. Het is aan VirlHaki.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

5. Disclaimer
VirlHaki.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. VirlHaki.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, onderbrekingen van diensten veroorzaakt door VirlHaki.nl en haar personeel.