Privacy Policy voor Bezoekers van VirlHaki.nl

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website VirlHaki.nl bezoekt.

1. Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan VirlHaki.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. VirlHaki.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

VirlHaki.nl kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Het sturen van één of meerdere nieuwsbrieven
• Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan VirlHaki.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

2. Cookies
VirlHaki.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan VirlHaki.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de mees gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij VirlHaki.nl. Ze kunnen contact opnemen middels het formulier op de contact pagina.

4. Disclaimer
VirlHaki.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.